Hem

I work as a visual artist, graphic designer and writer in Göteborg. My academic background lies in the fields of history, philosophy, sociology and religious studies.

“In my texts, rootless man wrestles with the pain of emptiness and loss of life’s meaning. In a tapestry of aphorisms, essays and short stories an existential battle takes place that is enacted against the sounding board of death where time eats us raw.” Read more…

Jag är verksam som bildkonstnär, grafisk formgivare och författare i Göteborg. Med en akademisk bakgrund inom ämnena historia, filosofi, sociologi och religionsvetenskap, är jag inriktad på tolkningen av konst och litteratur som livsförståelse.

“I mina texter brottas den rotlösa människan med tomrummets smärta och meningsbortfall. I en väv av aforismer, essäer och kortnoveller pågår en existentiell kamp som utspelas mot dödens bollplank där tiden äter oss råa.” Läs mer…